sopocko 
   Życiorys bł. Michała
   Życzenia Prymasa Polski
   Jezu ufam Tobie
   Obrońcy Życia
   Przyjazne linki
   Litania do bł. Michała
 

L I T A N I A

do bł. Michała Sopoćki

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz

nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Święta Maryjo, Wszechpośredniczko Łask Miłosierdzia Bożego,

módl się za nami.

Święta Maryjo, Ostrobramska Matko Miłosierdzia, u której boku

pierwszy raz został uczczony obraz Miłosierdzia Bożego, módl

się za nami.

Bł.Michale, którego Jezus Miłosierny szczególnie pociągnął ku

sobie, módl się za nami.

Bł.Michale, którego życie kształtowało się w promieniach

Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia.

Bł.Michale, którego Duch Święty umocnił do wypełnienia

szczególnego powołania,

Bł.Michale, od młodości wrażliwy na dar Eucharystii,

Bł.Michale, który pokonywałeś niezwykłe trudności, by pójść za

głosem powołania,

Bł.Michale, gorliwy kapłanie w duszpasterstwie parafialnym

i wojskowym,

Bł.Michale, walczący o trzeźwość szczególnie w wojsku i

wśród młodzieży,

Bł.Michale, wspaniały wykładowco i wychowawco młodzieży

kleryckiej,

Bł.Michale, opatrznościowy spowiedniku św. Faustyny przez nią

przednio u Pana Jezusa uproszony,

Bł.Michale, mądry, cierpliwy i roztropny kierowniku duchowy,

apostołki Miłosierdzia Bożego,

Bł.Michale, który kazałeś św. Faustynie spisywać w Dzienniczku

orędzie Miłosierdzia Bożego, abyśmy wszyscy mogli z niego

korzystać,

Bł.Michale, wierny i niestrudzony apostole w przygotowaniu

triumfu Miłosierdzia Bożego,

Bł.Michale, przez twoje opracowania o Miłosierdziu Bożym

dałeś teologiczną podbudowę kultu,

Bł.Michale, który skutecznie pomogłeś w realizacji żądania Pana

Jezusa w namalowaniu obrazu Miłosierdzia Bożego,

Bł.Michale, który przez twoje opracowanie „O Święto

Miłosierdzia” przyczyniłeś się do ustanowienia tego Święta,

Bł.Michale, który przyczyniłeś się do owocnego przeżywania

Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego,

Bł.Michale, wierząc w moc Koronki do Miłosierdzia Bożego

pokonałeś największe trudności i przeszkody,

Bł.Michale, który pogłębiałeś i ożywiałeś miłość do Pana Jezusa,

odprawiając często Drogę Krzyżową w Godzinie Miłosierdzia,

Bł.Michale, który przez wiele cierpień, utrapień i trudności

przyczyniłeś się do kultu Miłosierdzia Bożego,

Bł.Michale, któremu obiecał Pan Jezus, przez św.Faustynę, że

otrzyma nie tylko jedną koronę,

Bł.Michale, boleśnie przeżyłeś płynące z Rzymu zastrzeżenia, ale

okazałeś się posłuszny wskazaniom Kościoła odnośnie nowych

form kultu Miłosierdzia Bożego,

Bł.Michale, który nie doczekałeś się radosnej chwili

zatwierdzenia tego kultu,

Bł.Michale, który zmarłeś w znamienny dzień imienin

św.Faustyny 15 lutego,

Abyśmy patrząc na Jezusa w obrazie zawsze z całego serca

mogli wołać: ”Jezu, ufam Tobie!” – upraszaj nam u Boga.

Abyśmy często wpatrywali się w twój przykład i wedle niego żyć

pragnęli upraszaj nam u Boga.

Abyśmy do miłosiernego czynu, słowa i modlitwy byli stale

zdolni – upraszaj nam u Boga.

Abyśmy wszystkie czyny dokładnie i z miłości do Boga mogli

wykonać upraszaj nam u Boga.

Abyśmy Miłosierdzie i Miłość Boga stale mieli przed swoimi

oczyma – upraszaj nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami

W.: Módl się za nami błogosławiony Michale,

O.: Abyśmy stali się godnymi obietnic Jezusa Miłosiernego.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże Ty wybrałeś

błogosławionego Michała, prezbitera, aby głosił światu orędzie

Twego Miłosierdzia, * spraw, prosimy, aby jego wierna posługa

przynosiła wszystkim ludziom obfite owoce nawrócenia i

świętości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,

przez wszystkie wieki wieków.

Za pozwoleniem Władz Zakonnych Księży Jezuitów:

Ojciec Prowincjał – ks. Dariusz Kowalczyk SJ

Władz Diecezji kaliskiej:

Ks.Biskup Stanisław Napierała i Biskup Pom. Teofil Wilski

 
Copyright ©2008 by sopocko
Kreator Stron www